HELUKABEL z certyfikacją ISO 9001:2015

Logo ISO 9001:2015Niedawno firma Helukabel Polska z sukcesem ukończyła proces certyfikacji zgodnie z normami ISO 9001: 2015 realizowanymi przez DNV GL. W rezultacie posiadamy teraz certyfikat ISO 9001 zgodnie z nową wersją 2015.

Za pomocą tego certyfikatu przedstawiamy obiektywne dowody, że HELUKABEL Polska angażuje się w zapewnianie oczekiwanej wysokiej jakości i pracuje nad ciągłym ulepszaniem swoich procesów i produktów.

 

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 jest następcą normy ISO 9001:2008. Standard 2015 ponownie przeszedł wiele zmian od poprzedniej wersji z 2008 roku. Zasadniczo standard chce zapewnić jakość produktu i usługi, ale nowy standard wymaga więcej.

Przede wszystkim ISO 9001:2015 ma na celu ciągłe i planowane usprawnianie procesów biznesowych. Dokonuje tego nowo dodany cykl PDCA (Planuj, Wykonuj, Sprawdź, Dostosuj). 

Ponadto dobre zarządzanie, zaangażowanie i uwaga oraz działania w zakresie potencjalnego ryzyka mają znaczącą pozycję w nowym standardzie. Kontekst firmy również odgrywa ważną rolę w ISO 2015. Oznacza to, że organizacja musi uwzględniać potrzeby i oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron.

Jest to przeciwieństwo wersji 2008, w której tylko klient został wskazany jako strona zainteresowana. Teraz inne strony są również wymieniane jako interesariusze organizacji. Są to: dostawcy, pracownicy, udziałowcy, ustawodawcy, społeczeństwo, klienci wewnętrzni itp.

 

Pobierz certyfikat HELUKABEL

Pobierz wersję PL:

Certyfikat

Pobierz wersję EN:

Certyfikat

Zdjęcie: 

Wyszukaj produkt