CPR – Rozporządzenie o wyrobach budowlanych

Bezpieczeństwo w razie pożaru: Europejskie Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych dla kabli

Obecnie trwają badania i uzyskiwanie certyfikatów dla produktów HELUKABEL GmbH.
Od dnia 1 lipca 2017 r., wszystkie istotne wyroby firmy HELUKABEL będą opatrzone oznakowaniem CE i deklaracją właściwości użytkowych, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CPR.

CPR - Rozporządzenie o wyrobach budowlanych

Pobierz i przeczytaj w formacie PDF »

Europejskie Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (CPR) 305/2011 określa spójne i wiarygodne przepisy dotyczące stosowania wyrobów budowlanych w budynkach. Rozporządzenie obowiązuje wszystkie Państwa Członkowskie UE i ma na celu poprawę bezpieczeństwa w budynkach.
1 czerwca 2016 r. zakres obowiązywania Rozporządzenia CPR rozszerzono o kable i przewody, które sklasyfikowano pod kątem ich odporności na ogień. Rozporządzenie obowiązuje producentów i dostawców od dnia 1 lipca 2017 r.

Rozporządzenie CPR dla kabli i przewodów wdraża się na podstawie normy DIN EN 50575:2017-02: „Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne - Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej”. Kable i przewody sprawdzone przez jednostkę notyfikowaną otrzymują oznakowanie CE. Dla każdego kabla, producent lub dostawca musi również przedłożyć deklarację właściwości użytkowych, która dokładnie opisuje reakcję wyrobu na ogień.

Wraz z włączeniem kabli i przewodów do wykazu wyrobów budowlanych, UE zdefiniowała 6 klas palności dla kabli – od ACa do FCa (Ca oznacza „kabel”). Klasa jest przypisywana w oparciu o kryteria, takie jak rozprzestrzenianie płomienia i wytwarzanie ciepła. Klasyfikacja obejmuje wyroby niepalne (Aca) i trudno zapalne (B1Ca, B2Ca, CCa), normalnie zapalne (DCa, ECa), aż po łatwo palne (FCa). Istnieją również trzy dodatkowe klasy, które odnoszą się do innych wymagań, takich jak wytwarzanie dymu (s1 i s2), kwasowość / wyroby bezhalogenowe o zmniejszonej palności (a1) i płonące krople (d1 i d2).

Zgodnie z Rozporządzeniem CPR, kable muszą być dobrane w zależności od wymaganego poziomu bezpieczeństwa w budynku. Na przykład, kable klasy B2ca muszą być stosowane w pracach budowlanych wymagających zachowania rygorystycznych norm bezpieczeństwa (szpitale). Kable klasy CCa są stosowane w budynkach o wysokich wymogach z zakresu bezpieczeństwa (budynki użytkowe i biura), a kable klasy DCa i ECa w pracach budowlanych o średnich i niskich wymogach z zakresu bezpieczeństwa. Kable klasy FCa mogą być stosowane w budynkach bez żadnych wymogów bezpieczeństwa. W Niemczech, minimalna dozwolona klasa palności kabli to ECa.

 

Produkty zgodne z europejskim rozporządzeniem o wyrobach budowlanych dla kabli:

Produkt Klasyfikacja Planowana dostępność
JZ-500 Eca 01.07.17
JZ-600 Eca 01.07.17
JB-500 Eca 01.07.17
JB-750 Eca 01.07.17
JZ-500 BLACK Eca 01.07.17
OZ-BL Eca 01.07.17
JZ-600-Y-CY Eca 01.07.17
F-CY-OZ/JZ Eca 01.07.17
Y-CY-OZ/JZ Eca 01.07.17
Y-CY-OB/JB Eca 01.07.17
JZ-500 C BLACK Eca 01.07.17
OZ-BL-CY Eca 01.07.17
SY-JZ Eca 01.07.17
SY-JB Eca 01.07.17
JZ-500 PUR Eca 01.07.17
Purö-JZ Eca 01.07.17
F-C-Purö-JZ Eca 01.07.17
JZ-500 HMH B2ca/Cca 01.07.17
JZ 600 HMH B2ca/Cca 01.07.17
JZ-500 HMH-C B2ca/Cca 01.07.17
JZ 600 HMH-C B2ca/Cca 01.07.17
Tronic (LIYY) Eca 01.07.17
Paar-Tronic Eca 01.07.17
Tronic-CY (LIY-CY) Eca 01.07.17
Paar-Tronic-CY Eca 01.07.17
J-2Y(St)Y Eca 01.07.17
JE-Y(St)Y Eca 01.07.17
JE-LIYCY Eca 01.07.17
JE-Y(St)Y Eca 01.07.17
JE-LIYCY Eca 01.07.17
EDV-Pimf-CY Eca 01.07.17
J-H(ST)H Cca/Dca 01.07.17
J-H(ST)H Bd Cca/Dca 01.07.17
JE-H(ST)HRH Bd Cca/Dca 01.07.17
JE-LIHCH Cca/Dca 01.07.17
RD-H(St)H Cca/Dca 01.07.17
RD-Y(St)Y Eca 01.07.17
RD-Y(St)YV Eca 01.07.17
RD-Y(St)YY Eca 01.07.17
RE-2Y(St)YV Eca 01.07.17
RE-2Y(St)YvPIMF Eca 01.07.17
H05 VV5-F Eca 01.07.17
H05VVC4V5-K Eca 01.07.17
H05VV-F Eca 01.07.17
H05V-K Eca 01.07.17
H07V-K Eca 01.07.17
H05V-U Eca 01.07.17
(H)07V-U Eca 01.07.17
H07V-R Eca 01.07.17
H05Z-K Eca 01.07.17
H07Z-K Eca 01.07.17
H05SS-F Eca 01.07.17
H07RN-F Eca 01.07.17
H05RN-F Eca 01.07.17
H05RR-F Eca 01.07.17
NSSHÖU Eca 01.07.17
NSGAFÖU Eca 01.07.17
NSHXAFÖ Eca 01.07.17
NSHTÖU Eca 01.07.17
NYM-J/-O Eca 01.07.17
(N)YM(St)-J Eca 01.07.17
(N)HMH-O Dca 01.07.17
(N)HMH-J Dca 01.07.17
NHXMH B2ca/Cca 01.07.17
N2XY Eca 01.07.17
N2XCY Eca 01.07.17
NA2XY Eca 01.07.17
NYY-J/-O Eca 01.07.17
NAYY-O/J Eca 01.07.17
NYCY Eca 01.07.17
NYCWY Eca 01.07.17
NAYCWY Eca 01.07.17
N2XH B2ca/Cca 01.07.17
N2XCH B2ca/Cca 01.07.17
J-YY Bd Eca 01.07.17
J-Y(St)Y Lg Eca 01.07.17
J-Y(St)Y Lg BMK Eca 01.07.17
N2XSY Eca 01.07.17
N2XSEY Eca 01.07.17
NA2XSY Eca 01.07.17
N2XSEH Cca/Dca 01.07.17
A/I-DQ(ZN)BH Eca 01.07.17
A/I-VQ(ZN)BH Eca 01.07.17
I-V(ZN)HH Eca 01.07.17
A/I-DQ(ZN)BH Eca 01.07.17
A/I-D(ZN)BH(SR)H Eca 01.07.17
Helukat 200-S-FTP massiv Dca 01.07.17
Helukat 450 S-STP massiv Dca 01.07.17
Helukat 600 S-STP massiv Dca 01.07.17
Helukat 10 GIGA S-STP Massiv Dca 01.07.17
Helukat 1200 S-STP Massiv Dca 01.07.17
EIB-Bus Eca 01.07.17
KH-Bus Eca 01.07.17
Zdjęcie: 

Wyszukaj produkt

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter.

Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r (Dz. U. nr 144, poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert i informacji handlowych drogą elektroniczną.